InfoSukces - informacje

Główne cele Konkursu „InfoSukces” to:
• inspirowanie młodzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się informatyką i wykorzystywania poznanych reguł w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych),
• propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik informatycznych służących rozwojowi logicznego myślenia oraz nauk ścisłych,
• zachęcanie szkół do wspierania i rozwijania informatycznych zainteresowań uczniów oraz do zwrócenia uwagi na możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Organizatorem Konkursu „InfoSukces” jest Łódzki Kurator Oświaty oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń 7 bądź 8 klasy szkoły podstawowej z terenu całej Polski.

Konkurs odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem
• 1 października 2022r. – rozpoczęcie Konkursu „InfoSukces”, rozpoczęcie I etapu rywalizacji.
• 2 października 2022r. – 23 grudnia 2022r. - rejestracja uczestników indywidualnych
• 23 grudnia 2022r. – nadesłanie zadań konkursowych I etapu
• 25 lutego 2023r. – ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu
• 17 marca 2023r. – przeprowadzenie II etapu konkursu w siedzibie organizatora
• 17 marca 2023r. – rozegranie III etapu – finału konkursu w siedzibie organizatora
• kwiecień 2023r. – ogłoszenie wyników konkursu

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych określa Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Oficjalne informacje nt. Konkursu „InfoSukces” będą dostępne na stronie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej:
http://www.weeia.p.lodz.pl/

źródło: regulamin konkursu